एक इमदादी मोटर बाहरी ईयरलूप स्वचालित मुखौटा मशीन खींचें